Hyperreality to czas i miejsce, w którym zwycięzca bierze wszystko. Wszyscy musimy znaleźć wygodne miejsce poza strefą komfortu. Jak możemy to zrobić? Zmienność, zdolność dostosowywania się, wydajność każdego fragmentu organizacji jest warunkiem sukcesu. Rozwój i oczekiwane wyniki są gwarantowane przez doskonałość w pięciu obszarach.

Bądź liderem nie managerem

Od blisko stu lat nauka o zarządzaniu przypisuje managerom cztery funkcje takie jak: decydowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie. Znaczna część pracy managera polegała na zbieraniu i przetwarzaniu danych oraz podejmowani na ich bazie decyzji. W ogromnej mierze pracę ta jest dziś marginalizowana z uwagi na współczesne technologie zbierania i analizy danych.

W hyperreality rolą lidera jako architekt ekosystemu organizacji jest przypisana w szczególności do następujących kluczowych obszarach:

 • Budowa inspirującej wizji przyszłości
 • Masywna i efektywna komunikacja
 • Inspiracja i inicjacja innowacyjności
 • Budowa i rozwój efektywnych zespołów
 • Rozwój talentów
 • Pełnienie roli strażnika wartości w organizacji

2. Podważaj własną strategię.

Budowanie długoterminowych strategii organizacji opartych na przewadze konkurencyjnej nie jest już możliwe. Kompleksowość otoczenia oraz rozmaite formy disruptive innovation obniża stabilność modeli businessowych. Organizacje zmuszone są do całkowitego przemodelowania priorytetów, metod oraz nawyków pracy. Przetrwanie oraz rozwój wymagają wbudowania w organizację mechanizmów, które podważają założenia planów długoterminowych. Niezbędna jest nieustanna adaptacja.

Główne postulaty Hyperreality w zakresie strategii to:

 • Analizuj najlepsze praktyki rynkowe w zakresie procesu technologicznego
 • Propaguj kulturę podważania statusu-quo swoich i cudzych rozwiązań
 • Instytucjonalizuj innowacyjne działanie – zmień nawyki.
 • Wbuduj wewnętrzną konkurencje – konkuruj z własnymi produktami
 • Nie wymagaj aby klienci płacili za użyteczności (wartości), której nie potrzebują
 • Promuj liderów wśród poszukiwaczy i innowatorów

3. Organizacja bez granic skupiona na celu

Poszukiwanie przewagi rynkowej w oparciu o wzrost skali operacyjnej to już za mało, aby utrzymać pozycję na rynku. Praktyka pokazuje, że siłą organizacji nie można skutecznie odpowiadać na błędy. Szkoleni jesteśmy często do zupełnie innych okoliczności niż te w których przychodzi nam funkcjonować. Jedyna drogą do sukcesu w Hyperreality jest nastawienie zespołu na realizacje celu w sposób ogromnie elastyczny. Efektywna organizacja zaciera granice pomiędzy sobą, a otoczeniem. Budowany jest ekosystem o jasno zdefiniowanym celu oraz doskonałej komunikacji.

Główne postulaty Hyperreality to:

 • Doskonała komunikacja celu organizacji
 • Każdy członek organizacji ma pełen dostęp do wszelkich informacji
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu poprzez rotację pracowników
 • Kluczowe dla organizacji wyzwania powierzaj cross-functions teams
 • Deleguj odpowiedzialność, trzymaj się daleko i oglądaj rezultaty
 • Lider jako architekt i ogrodnik ecosystemu
 • Szukaj poczucia bezpieczeństwa w zmienności i niepewności

4. Optymalizuj i automatyzuj wszystkie procesy

Automatyzacja dociera dziś praktycznie do wszystkich obszarów życia prywatnego oraz zawodowego. Proces automatyzacji zaczął się w obszarze robotyzacji pracy manualne (produkcja i logistyka). Hyperreality oznacza gwałtowny skok technologii automatyzującej także takie obszary jak: automatyzacja pracy biurowej, automatyzacja zbierania i analizy informacji oraz automatyzacja marketingu i procesów sprzedażowych. Automatyzacja czasu Hyperreality realizowana jest w oparciu o opłacalności ekonomiczną.

Najlepsze praktyki Hyperreality w zakresie automatyzacji to:

 • Opomiaruj wszystkie procesy w organizacji
 • Wyznacz optymalną formułę pracy wszystkich powtarzalnych w organizacji czynności
 • Określ dostępne warianty technologiczne automatyzacji procesów o wysokiej pracochłonności.
 • Określ punkty opłacalności ekonomicznej technologii
 • Koncentruj się na własnych procesach głównych
 • Zbieraj dane i realizuj usprawnienia także po wdrożeniu
 • Przygotuj pracowników do pracy z robotami

5. Wykorzystaj talenty wszystkich generacji

Aby organizacje mogła rozwijać się w Hyperreality musi opanować formułę wykorzystania wszystkich talentów swoich pracowników. Kluczowe są predyspozycje typowe dla poszczególnych generacji. Różnice pokoleniowe dla wielu organizacji stanową powód spadku efektywności. Dobrze zarządzana różnorodność międzypokoleniowa pozwala uzyskać dodatkowe źródła przewagi rynkowej.

Dla pełnego wykorzystania różnych generacji w miejscu pracy należy:

 • Zrozumieć różnice pokoleniowe
 • Mówić jednym językiem zrozumiałym dla wszystkich pokoleń
 • Koncentrujmy się na silnych stronach generacji przyszłości
 • Budujmy zaangażowanie i lojalność na bazie prawdziwych wartości
 • Twórz ekosystem oparty na silnych stronach wszystkich pokoleń
 • Inspiruj autentycznością

W sprawie dodatkowych informcji odnośnie badania skontaktuj się z nami assessment@hyperreality.global
W sprawie dodatkowych informcji odnośnie warsztatów skontaktuj się z nami workshops@hyperreality.global
W sprawie dodatkowych informcji odnośnie wystąpień skontaktuj się z nami public@hyperreality.global