Przyszłość już tu jest.

Nowe, wspierane przełomowymi technologiami pokolenia wywołują̨ na rynkach rewolucje, za którymi próbują̨ nadążyć́ liderzy i menedżerowie świat businessu. Problem w tym, że wielu z nas nie docenia siły i zasięgu zachodzących zmian. Wszyscy widzimy i czujemy, że dopada nas Hiperrzeczywistości, ale najczęściej nie wiemy co to dla nas oznacza. Badania, które przeprowadziłem wśród prezesów dużych firm pokazują, że zaledwie jeden na czterech managerów dostrzega konieczność nagłej zmiany organizacji oraz strategii już dziś.

Więcej
W sprawie dodatkowych informcji odnośnie badania skontaktuj się z nami assessment@hyperreality.global
W sprawie dodatkowych informcji odnośnie warsztatów skontaktuj się z nami workshops@hyperreality.global
W sprawie dodatkowych informcji odnośnie wystąpień skontaktuj się z nami public@hyperreality.global